Sestrško jezero

(ali zadrževalnik Medvedce)

Zgrajen je bil v 70. letih z namenom zadrževanja visokih voda reke Polskave. S potopitvijo je nastalo plitvo vodno telo, ki je na zahodni in južni strani bogato zaraščeno z močvirsko oziroma obvodno vegetacijo. Kmalu so tukaj začele gnezditi številne vodne ptice, med katerimi so tudi mnoge ogrožene vrste. Dejansko ni nikoli opravljalo vloge zadrževalnika, vode iz jezera se ni nikoli uporabljalo za namakanje, je pa to gojitveni ribnik. Sestrže ležijo poleg jezera, Medvedce so pa sosednja vas. Obiskovalcem je na voljo krožna pot po nasipu, nekaj počivališč in opazovalnic.

Pogosto je zanimiva točka, od koder tudi sama v svoj objektiv večkrat ujamem zanimive fotografske posnetke. Predvsem v večerni svetlobi se nam lahko odkrijejo neverjetni motivi.

Read More

Perniško jezero

V neposredni bližini krajevnega središča Pernica se nahaja Perniško jezero, ki je pomemben biotop za vodne ptice in eno od postajališč nekaterih redkih ptic selivk. Jezero je zanimivo tudi zaradi ribogojskega oz. ribiškega vidika.

Okrog jezera se nahaja več točk, od koder lahko ujamemo interesantne motive za fotografiranje, pogosto pa lahko odkrijemo še kakšno novo. Čas pred sončnim zahodom nas lahko preseneti s čudovitimi barvami, ki so večkrat opažene tudi na mojih fotografijah.

Read More

Dravsko polje

Dravsko polje obsega precejšen del Štajerske na desnem delu Drave. Na severu in vzhodu meji na Slovenske gorice, na zahodu obdaja Pohorje, na jugu pa Haloze in Dravinjske gorice. Na severnem robu leži Maribor, vzhodno se pa ravninski del nadaljuje kot Ptujsko polje.

Vsekakor zanimiva pokrajina, ki je večkrat ujeta tudi na mojih fotografijah. Zajema čudovito podeželje, ogromno malih krajev ter jezera (oz. ribnike), ki so vedno lahko interesanten motiv. Skratka, vedno lahko najdemo kaj, kar je vredno ujeti v objektiv.

 

Read More

Slovenske gorice

Slovenske gorice ležijo v SV Sloveniji in so največje slovensko gričevje. Geografsko se delijo na Zahodne Slovenske gorice in Ljutomersko-Ormoške Slovenske gorice (oz. Prlekijo). Vrhovi segajo do 300-400m in na vzhodu mejijo na reko Muro, na SZ na Apaško polje, na zahodu na reko Dravo ter na jugu na mejo s Hrvaško.

Pogostokrat so fotografirane tudi na mojih fotografijah, saj večkrat najdem kak zanimiv motiv. Značilna so nizka slemena in griči, ki so prekinjeni s številnimi rečnimi dolinami, ti se pa raztezajo od SZ proti JV. Te podolgovate in skorajda premočrtne rečne doline oblikujejo značilno pokrajino dolov.

Vse to in še kaj, ob pravi svetlobi, ob pravem času so odlični motivi, ki lahko ustvarijo čudovito fotografijo.

Read More