Sestrško jezero

(ali zadrževalnik Medvedce)

Zgrajen je bil v 70. letih z namenom zadrževanja visokih voda reke Polskave. S potopitvijo je nastalo plitvo vodno telo, ki je na zahodni in južni strani bogato zaraščeno z močvirsko oziroma obvodno vegetacijo. Kmalu so tukaj začele gnezditi številne vodne ptice, med katerimi so tudi mnoge ogrožene vrste. Dejansko ni nikoli opravljalo vloge zadrževalnika, vode iz jezera se ni nikoli uporabljalo za namakanje, je pa to gojitveni ribnik. Sestrže ležijo poleg jezera, Medvedce so pa sosednja vas. Obiskovalcem je na voljo krožna pot po nasipu, nekaj počivališč in opazovalnic.

Pogosto je zanimiva točka, od koder tudi sama v svoj objektiv večkrat ujamem zanimive fotografske posnetke. Predvsem v večerni svetlobi se nam lahko odkrijejo neverjetni motivi.